กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2561 (01/08/2018)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (แผนพัฒนาเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์เครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องเสียง) (31/07/2018)
download 42
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (31/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/07/2018)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 12 โครงการ (24/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมตกแต่งและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกล่องสำหรับจัดเก็บและอนุรักษ์ภาพจดหมายเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษจัดเก็บแผ่นเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ใส่หนังสือ โต๊ะ และเก้าอี้ของห้องสมุด กปส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (เสื้อพร้อมปัก) (20/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่อง Printer จำนวน ๒ เครื่อง (20/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ การจัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/07/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/07/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode