กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชน (ศสช./ข่าว)
การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 9 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ศสช./ข่าว
อ่าน 1217 ครั้ง
สถาบันการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตและตัดต่อสปอตโทรทัศน์" รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติงานด้านบัญชี กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖๕ ตอน “ไม่ได้เจตนาจน" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มอบโล่ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1435 ครั้ง
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมสุ่มรายชื่อ เพื่อมอบรางวัลตอบแทนแก่ผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ และ ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1604 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-บรูไน ครั้งที่ ๑๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๒).โครงการสานสัมพันธ์แรงงานเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑).โครงการสานสัมพันธ์แรงงานเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดคอนเสิร์ตไทย - บรูไน อาไล พาเพลิน ๒๐๑๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1017 ครั้ง
สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง "พันธกรณีระหว่างประเทศด้านมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดประชุมประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1670 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพูดสำหรับผู้บริหาร" รุ่นที่๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบรางวัลโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย (YOUNG ANIMTOR CONTEST)(ฝ่ายผลิตาพฯ สสป.)
สัมมนา "สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพนธั ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวนเงินกว่า ๕๓ ล้านบาท (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1109 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode