กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผย การชี้แจงของคณะกรรมการการเลือกตั้งประเด็นไพรมารีโหวต เป็นคำชี้แจงที่ขัดแย้งกัน อาจขัดรัฐธรรมนูญ พร้อมเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการร่วมเพื่อหาทางออก
ชาวสงขลาร่วมแสดงความคิดเห็น 4 ข้อคำถามของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จะหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังพบระบบไพรมารีโหวตอาจมีปัญหาบางประการ
ผลักดันสร้างตลาดเคหะประชารัฐ เพื่อพัฒนาตลาดชุมชนเดิมให้เข็มแข็ง มีคุณภาพ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พิจารณารายงานการพัฒนารูปแบบการดำเนินภารกิจภาครัฐ : การปฏิรูประบบงานอาสาสมัครในภาครัฐ เพื่อให้ระบบงานอาสาสมัครเป็นกลไกที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่
สปท. เห็นชอบรายงานการจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้สร้างคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อำเภอสังขละบุรี เชิญชวนพี่น้องประชาชน ตอบคำถาม 4 ข้อ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพร้อมหารือคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับระบบไพรมารี่โหวตตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในวันพรุ่งนี้
รายงานพิเศษ : สทป. เดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ประชาชนชาวสตูล ตื่นตัวทยอยร่วมตอบคำถาม 4 ข้อ ถึงนายกรัฐมนตรี
อ.ด่านซ้าย จ.เลย ให้ความสนใจเข้ามาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 4 รวมเป็น 96 คน
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถทำข้อโต้แย้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน แม้ต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาประเด็น Set Zero กกต. ก็จะไม่กระทบกับกรอบเวลาตามโรดแมป ที่ได้กำหนดไว้
สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ พิจารณาแผนปฎิรูป "การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" โดยเสนอให้บรรจุปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้มีการสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
รายงานพิเศษ : รัฐบาลส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ป.ป.ช. ชี้แจงผลการประเมินอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ของสหประชาชาติ พบว่าประเทศไทยมีผลการประเมินน่าพอใจ
สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ เตรียมพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการเมือง ที่เสนอการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นวาระแห่งชาติ
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุไม่ทราบกรรมการการเลือกตั้งจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณีเซ็ตซีโร่ พร้อมเชื่อว่าสังคมเข้าใจเหตุผล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode