กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

ประธาน ป.ป.ช.ระบุการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ส่งข้อโต้แย้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ทบทวนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเสียงข้างมากเห็นว่าทั้ง6ประเด็นไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
ปรองดองภาคประชาชน สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจและสังคม ที่จำเป็นต้องร่วมกันปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเท่าเทียม ไม่ให้เป็นเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สนช. ลงพื้นที่ จ.พิจิตร เตรียมผลักดันโครงการจัดตั้งศูนย์เกษตรครบวงจร
สนช. เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"
ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สนช. ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการความมั่นคงด้านเสบียงอาหารสัตว์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวาระแรก และตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งวันที่ 30 มิถุนายนนี้
ประธาน กรธ.นำทีมเป็นกรรมาธิการร่วมทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผย การชี้แจงของคณะกรรมการการเลือกตั้งประเด็นไพรมารีโหวต เป็นคำชี้แจงที่ขัดแย้งกัน อาจขัดรัฐธรรมนูญ พร้อมเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการร่วมเพื่อหาทางออก
ชาวสงขลาร่วมแสดงความคิดเห็น 4 ข้อคำถามของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จะหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังพบระบบไพรมารีโหวตอาจมีปัญหาบางประการ
ผลักดันสร้างตลาดเคหะประชารัฐ เพื่อพัฒนาตลาดชุมชนเดิมให้เข็มแข็ง มีคุณภาพ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พิจารณารายงานการพัฒนารูปแบบการดำเนินภารกิจภาครัฐ : การปฏิรูประบบงานอาสาสมัครในภาครัฐ เพื่อให้ระบบงานอาสาสมัครเป็นกลไกที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่
สปท. เห็นชอบรายงานการจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้สร้างคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อำเภอสังขละบุรี เชิญชวนพี่น้องประชาชน ตอบคำถาม 4 ข้อ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพร้อมหารือคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับระบบไพรมารี่โหวตตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในวันพรุ่งนี้
รายงานพิเศษ : สทป. เดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ประชาชนชาวสตูล ตื่นตัวทยอยร่วมตอบคำถาม 4 ข้อ ถึงนายกรัฐมนตรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode