ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สุดสัปดาห์" (17/07/2014)
download 26
ยืนยันการออกอากาศ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สุดสัปดาห์" (17/07/2014)
download 35
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Energy Time" (17/07/2014)
download 19
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Energy Time" (17/07/2014)
download 30
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Energy Time" (17/07/2014)
download 23
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Energy Time" (17/07/2014)
download 31
ยืนยันการออกอากาศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในรายการ "Energy Time" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (17/07/2014)
download 17
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (17/07/2014)
download 25
ยืนยันการออกอากาศการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกรมการค้าต่างประเทศ (17/07/2014)
download 15
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (17/07/2014)
download 25
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (17/07/2014)
download 12
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกรมการค้าต่างประเทศ - บริษัท พลาซ่า คลีเอชั่น จำกัด (17/07/2014)
download 21
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (17/07/2014)
download 34
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (17/07/2014)
download 21
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (17/07/2014)
download 25
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท อัศวโสภณ จำกัด เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" (17/07/2014)
download 21
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" (17/07/2014)
download 23
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ครีเอทีฟจูซ จีวัน จำกัด เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" (17/07/2014)
download 32
ยืนยันการออกอากาศ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การออกสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการ Top Selection เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (17/07/2014)
download 30
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ 93.50 MHz. (17/07/2014)
download 23

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7