กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแพทย์และสาธารณสุขรองรับประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพ (27/10/2016)
ศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวังได้ตามปกติ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน 2559 (27/10/2016)
สำนักพระราชวังแจ้งกำหนดการถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ 28 ตุลาคม และ (27/10/2016)
นายกรัฐมนตรีประพันธ์เพลง "ความหวังความศรัทธา" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือ สร้างชาติไทย (26/10/2016)
เตรียมแผนปิดจราจรรองรับประชาชนเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ 29 ต.ค.นี้ (26/10/2016)
ขอความร่วมมืองดจำหน่ายสิ่งของบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง (26/10/2016)
ขอความร่วมมืองดใช้โฟมแจกอาหารที่สนามหลวง แนะประชาชนนำภาชนะมาจากบ้าน (26/10/2016)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งปรับปรุงแนวทางแต่งกายไว้ทุกข์ เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต (25/10/2016)
กระทรวงแรงงานให้บริการตรวจสภาพรถฟรีทั่วไทย ที่เดินทางไปแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ (25/10/2016)
รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แนะทำกิจกรรมแสดงพลังทำความดีเพื่อพ่อให้งดงามถูกกาลเทศะ (25/10/2016)
กรมศิลปากรเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์โดยฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (25/10/2016)
กระทรวงแรงงาน อำนวยความสะดวกลูกจ้าง เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ (25/10/2016)
รัฐบาลตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ ประสานให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายกำหนดการ พระราชพิธี การจัดการจราจร พร้อมติดตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ และความมั่นคง (25/10/2016)
สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ (25/10/2016)
มธ. จัดงาน “ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” (24/10/2016)
กรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์ เตือนอย่าหลงเชื่อซื้อริชแบรนด์ รายได้เข้ากรมสุขภาพจิต เป็นข่าวเท็จ (24/10/2016)
นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนทั่วประเทศพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดูแลสถานการณ์อย่างเต็มที่ (23/10/2016)
กรุงเทพมหานครชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนขอตั้งโรงครัวและการให้บริการที่พัก (23/10/2016)
อ่าน 402 ครั้ง
กรุงเทพมหานครแนะนำการแต่งกายและการเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยในพระบรมมหาราชวัง (23/10/2016)
อ่าน 554 ครั้ง
กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (23/10/2016)
อ่าน 314 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 ถัดไป>>
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th