กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วม ไทย-จีน(กวางสี) ครั้งที่ ๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าวโครงการประกวดวีดิทัศน์สั้น "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรม "จำขึ้นใจ" ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมการเสวนา "สานสัมพันธ์ ปันความรู้ สิ่งดีดี จากพี่...สู่น้อง" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศและทิศทางการประชาสัมพันธ์สมาคมอาเซียน ปี ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การเสวนาทางวิชาการ "มุมมองของผู้บริหารกับนโยบายการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖๗ ตอน "บ้านเรา" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนา“สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนา "พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1080 ครั้ง
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ร่วมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี ๒๕๖๐ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1036 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติงานด้านบัญชี กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ “ ทูบีนัมเบอร์วัน วาไรตี้ “ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป. )
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล การประกวดคำขวัญชลประทานโลก ครั้งที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สถาบันการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่" รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตและตัดต่อสปอตโทรทัศน์" รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ เรื่อง "ประเทศไทย ๔.๐ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
เตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาต้นแบบการสร้างกระแสเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริต (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1278 ครั้ง
ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖๖ ตอน “หัวใจมีปีก" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode