กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมการเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 1189 ครั้ง
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสํานักนายกรัฐมนตรี
อ่าน 946 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์จัดประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการเสริมสร้างวินัยจราจรและการประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เร่งดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ของคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
อ่าน 1062 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในการบันทึกเทปรายการ ทู บี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สถาบันการประชาสัมพันธ์ "๕๕ ปี มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในการบันทึกเทปรายการ ทู บี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๖๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การรับ-ส่งมอบงานในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการระบบการชําระเงินแบบ Any ID และการขยายการใช้บัตร มีผู้สมัครใช้งานแล้ว ๑๖.๕ ล้าน ID (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1635 ครั้ง
การจัดงานฉลอง ๑๒๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1532 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรม "รวมพลังลูกพระอินทร์สร้างสรรค์สังคม" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างกระแสการเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริต ผ่านโซเชียลมีเดีย (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1195 ครั้ง
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่" รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รองนายกรัฐมนตรีโปรโมทแอปพลิเคชัน G-News โฉมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1051 ครั้ง
การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1071 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode