กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
เผยแพร่ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง (22/02/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสาและสายอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย (22/02/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสาอากาศ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22/02/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณและสายอากาศ ระบบ F.M. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์, สงขลา และจังหวัดลำปาง (22/02/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา พัทลุง ตราด มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และสุโขทัย จำนวน 6 ชุด (20/02/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (ทดแทนของเดิม) (20/02/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/02/2013)
ร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางทวารหนักชนิดสี (Ultrasound) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/01/2013)
ประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/01/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท อุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 26 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28/01/2013)
ร่างประกาศ ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/01/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโครงการย่อยจัดซื้อทดแทนกล้องถ่ายภาพผลิตรายการและข่าวระบบ HD พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/01/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (22/01/2013)
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี สอบราคาซื้อวัสดุอาหารสัตว์ (16/01/2013)
องงค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 เเละหมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (15/01/2013)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (15/01/2013)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (15/01/2013)
เผยแพร่ประกวดราคา โครงการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท การปรับปรุงหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (11/01/2013)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ รถยนต์ (เก๋ง) ประจำตำแหน่ง (11/01/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/01/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode