กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

เลขาธิการ สผ. แจงรายละเอียดประเด็น "การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา"
สนช.ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
สกู๊ป : เปิดภารกิจ ครม.สัญจรโคราช
นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อีสาน เน้นรับฟังเสียงสะท้อนประชาชน โดยมีเป้าหมายพัฒนามิติใหม่ภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
สกู๊ป : ระเบิดการศึกษา...พัฒนาเด็กยุคดิจิทัล
สกู๊ป : ทำความรู้จักกฎหมาย กสม. ฉบับใหม่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจทรณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
นายกรัฐมนตรี ขอทุกฝ่ายให้เวลาคณะกรรมการปฎิรูปประเทศทำงาน โดยพร้อมเปิดทางนักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดอง
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชื่อว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดใหม่ จะขับเคลื่อนแผนปฏิรูปให้เป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญวางไว้
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยัน ต้องเซตซีโรกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ เพื่อไม่ให้ขัดต่อหลักการปารีส พร้อมเตรียมชี้แจงเจตนารมณ์ในหลักการต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการปฎิรูปประเทศ 11 ด้าน จำนวน 120 คน คาดว่าจะใช้เวลาในการทำงานประมาณ 8 เดือน
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หัวหน้าคณะศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ ศปป.จังหวัดสมุทรสงครามและศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ด้วยการตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
ประธาน กรธ. ระบุ เป็นเรื่องดีที่ สนช. ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยอมรับข้อเสนอของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ทำให้การซื้อเสียงยากขึ้น แต่ต้องคำนึงถึงความสะดวกประชาชน พร้อมยืนยัน บัตรเลือกตั้งระบบแยกเบอร์รายเขต ไม่เป็นปัญหา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode