ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ ประสานการเผยแพร่ของผลิตภัณฑ์ "เถ้าแก่น้อย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (04/09/2014)
download 23
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ ประสานการเผยแพร่ของผลิตภัณฑ์ "เดอะมอลล์ โฮมเฟรชมาร์ท กรูเมต์ มาร์เกต์" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (04/09/2014)
download 36
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ ประสานการเผยแพร่ของผลิตภัณฑ์ "สินทรัพย์ประกันภัย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (04/09/2014)
download 39
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ ประสานการเผยแพร่ของผลิตภัณฑ์ "แม็คโคร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (04/09/2014)
download 39
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สุดสัปดาห์" (04/09/2014)
download 30
ยืนยันการออกอากาศ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สุดสัปดาห์" (04/09/2014)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "มองเขาดูเรา รู้เท่ารู้ทัน" (ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์) (04/09/2014)
download 26
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Life Variety" (04/09/2014)
download 28
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ขนส่ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "เม้าท์เกินร้อย" (04/09/2014)
download 25
ยืืนยันการออกอากาศ - บริษัท แอล. ซี มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "เม้าท์เกินร้อย" (04/09/2014)
download 34
ยืนยันการออกอากาศ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "มหานครในมุมมองใหม่" (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) (04/09/2014)
download 32
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงเวลา เอฟ.เอ็ม. ๙๗ ฟุตบอลสเตชั่น (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) (04/09/2014)
download 38
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ๓๖๐ ไอเดีย ดี จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในช่่วงเวลา เอฟ.เอ็ม. ๙๗ ฟุตบอลสเตชั่น (ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์) (04/09/2014)
download 36
ยืนยันการออกอากาศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "อินไซด์พลังงาน" (04/09/2014)
download 28
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในรายการ "ครูหญิงกับครูหยุย มาคุยกัน" , "TO BE NUMBER ONE VARIETY" , "มองเขาดูเรา รู้เท่ารู้ทัน" , "จับประเด็นข่าวสุดสัปดาห (04/09/2014)
download 32
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในรายการ "เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ" , "เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์" , "เมคมันนี่" , "ทั่วฟ้าคมนาคมไทย" ออกอากาศทางสถานี (04/09/2014)
download 31
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (04/09/2014)
download 26
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (04/09/2014)
download 34
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (04/09/2014)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (04/09/2014)
download 26

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7