กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
(ส.ปชส.ปราจีนบุรี) อบต.บ้านพระ สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ต.บ้านพระ (04/04/2013)
(ส.ปชส.ปราจีนบุรี) ศูนย์วิจัยละพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (04/04/2013)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ (04/04/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์ (ภายใน) การจัดจ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสายสะพาย สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ (26/03/2013)
ประกาศร่าง TOR โครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ โครงการย่อย (19/03/2013)
เผยแพร่ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง จ้างออกแบบหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (15/03/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท การปรับปรุงหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15/03/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (ทดแทนของเดิม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/03/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์ (ภายใน) การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2555 (13/03/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา, พัทลุง, ตราด, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด และสุโขทัย จำนวน 6 ชุด (11/03/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างโครงการซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุด (08/03/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (08/03/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างโครงการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท การปรับปรุงหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ (07/03/2013)
ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR โครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าว โครงการย่อยจัดจ้างบริการ และบำรุงรักษาระบบข่าวอัตโนมัติ ( i-News Maintenance Agreement Service ) จำนวน ๑ ระบบ (01/03/2013)
ร่าง TOR ภาษา E ปีงบประมาณ 2556 รอบ 2 ฉบับแรก (01/03/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง (22/02/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสาและสายอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย (22/02/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสาอากาศ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22/02/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณและสายอากาศ ระบบ F.M. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์, สงขลา และจังหวัดลำปาง (22/02/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา พัทลุง ตราด มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และสุโขทัย จำนวน 6 ชุด (20/02/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode