กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรน้ำสาธารณะ และรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
รายงาน : การแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
ประธาน สนช. นำข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในรัฐสภาทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมปรับแก้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หากมีข้อท้วงติงและเหตุผลเพียงพอ
ก.ยุติธรรมแจงการยกเลิกโทษประหารชีวิต ถือเป็นเรื่องสำคัญ ต้องรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เปิดเผย หลักเกณฑ์การขึ้นบำเหน็จความชอบประจำปีของตำรวจ
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยัน ไม่กังวลหลังนายกรัฐมนตรีประกาศจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2561 และได้เป็นการส่งสัญญาณเร่งรัดจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชื่อว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีการเลือกตั้งในปลายปี 2561 เพียงแค่คาดการณ์ ไม่ได้ส่งสัญญาณให้คว่ำร่างกฎหมาย เพื่อให้การเลือกตั้งล่าช้า
ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสะท้อนปัญหา ให้สมาชิก สนช. รับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข ในโครงการ “สมาชิก สนช.พบประชาชน”
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับทราบปัญหาในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จ.ขอนแก่น ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี รวม 100,169 คน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...ไว้พิจารณา โดยเป็นการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบ ในอัตราร้อยละ 2 นำเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและบรรเทาภ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เตรียมเสนอแผนปฏิรูปกฎหมายวันที่ 25 ธันวาคมนี้ ก่อนเสนอที่ประชุมประธานคณะกรรมการแต่ละด้าน รวมถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จทันตามกำหนด
นายกรัฐมนตรี หารือผู้นำสหรัฐฯ ระบุมีการ ประกาศวันเลือกตั้งปีหน้า
สำนักงานประกันสังคม เดินสายจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม
รองนายกรัฐมนตรี ระบุ เสียดายที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไม่รับตำแหน่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมยืนยันรัฐบาลไม่เสียหน้าก็ต้องหาคนใหม่แทน
ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... ยืนยันว่า ไม่เก็บภาษีการใช้น้ำจากเกษตรกรรายย่อย ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
รัฐบาล ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา เชิญผู้ประกอบการและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากกฎหมายของรัฐให้ความเห็นก่อนคลอดกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบในอนาคต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode