ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ออพติมัม มีเดีย ไดเรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "ขับกับอ้วน สินธุ์ชัย" (05/09/2014)
download 35
ยืืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกระทรวงอุตสาหกรรม - บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด ออกอากาศในภาคข่าว ๑๙.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ (05/09/2014)
download 24
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Energy Time" (05/09/2014)
download 26
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Energy Time" (05/09/2014)
download 22
ยืืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Energy Time" (05/09/2014)
download 18
ยืนยันการออกอากาศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Energy Time" (05/09/2014)
download 34
ยืืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (05/09/2014)
download 25
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (05/09/2014)
download 34
ยืนยันการออกอากาศการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกรมการค้าต่างประเทศ - บริษัท บ้านเรา คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (05/09/2014)
download 27
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (05/09/2014)
download 18
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่าย กปส. (05/09/2014)
download 28
ยืนยันการออกอากาศการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกรมสรรพากร - บริษัท ญดา มีเดีย จำกัด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (05/09/2014)
download 19
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกรมการค้าต่างประเทศ - บริษัท พลาซ่า คลีเอชั่น จำกัด ออกอากาศในภาคข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (05/09/2014)
download 35
ยืนยันการออกอากาศสารคดีสั้น "๑ นาทีกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ" (05/09/2014)
download 23
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าว - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (05/09/2014)
download 26
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ครีเอทีฟจูซ จีวัน จำกัด เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (05/09/2014)
download 24
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เผยแพร่ในรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ FM ๙๓.๕๐ MHz. (05/09/2014)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ ๙๓.๕๐ MHz. (05/09/2014)
download 17
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ ๙๓.๕๐ MHz. (05/09/2014)
download 24
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท เค. ครีเอเตอร์ จำกัด สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์สารคดี ๓.๕ นาที "กรมพลังงาน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ FM ๙๓.๕๐ MHz. (05/09/2014)
download 21

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7