กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง โครงการเช่าบริการทรานส์พอนเดอร์ (เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม) จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ (30/09/2015)
ราคากลาง โครงการเช่าวงจรสื่อสารเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบ MPLS แบบ Multicast ประจำปีงบประมาณ 2559 (30/09/2015)
ราคากลาง โครงการเช้าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียว C-Band และ KU-Band (30/09/2015)
ราคากลางโครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยมเครื่อข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธิพิเศษ (Repeat Order) (30/09/2015)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์โดยวิธิพิเศษ (Repeat Order) (30/09/2015)
ราคากลางปรับปรุงห้องรับรอง สทท. (28/09/2015)
ราคากลางจัดจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากรายการ "จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (28/09/2015)
ราคากลางในการจัดจ้างเหมาบุคลากร สนข. ประจำปี 2559 (25/09/2015)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (25/09/2015)
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับผลิตรายการ "เปิดใจไทยคู่ฟ้า" (25/09/2015)
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับผลิตรายการ "สปช.เสียงประชาชน" (25/09/2015)
ราคากลาง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (24/09/2015)
ราคากลางจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทกระเป๋าและเข็มกลัดติดเสื้อ ตามโครงการผลิตและเผยแพร่รายการ "MILITARY ZONE" ตะลุยเที่ยวเขตทหาร (23/09/2015)
โครงการจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเสื้อ ตามโครงการผลืตรายการ เปิดใจไทยคู่ฟ้า (23/09/2015)
ราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (23/09/2015)
โครงการจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเสื้อ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (22/09/2015)
โครงการจัดจ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์ประเภทเสื้อ ตามโครงการผลิตและเผยแพร่รายการ MILITALY ZONE (21/09/2015)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตสกู๊ปการดำเนินงานปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) (17/09/2015)
ราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (16/09/2015)
ราคากลางจ้างเหมาบริกร (16/09/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode