กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมประชาสัมพันธ์ (18/11/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/11/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ระบบ INKJET และงานโครงสร้างพร้อมตกแต่งสถานที่และจัดเก็บ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2019)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/11/2019)
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/11/2019)
ประกาศผู้ชนะ การเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/10/2019)
ประกาศผู้ชนะ การเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/10/2019)
ประกาศผู้ชนะ เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/10/2019)
ประกาศผู้ชนะ เช่าบริการโครงข่าย Must carry สำหรับนำสัญญาณโทรทัศน์ NBT ระบบ HD ไปออกอากาศผ่านดาวเทียม ระบบ HD และระบบ SD C-Band และ Ku-Band ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/10/2019)
ประกาศผู้ชนะจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณสวนแนวตั้งและบริเวณด้านหน้ารอบอาคาร สทท. (22/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ฯ ปี 63 (17/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดฯ ปี 63 (17/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (09/10/2019)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2562 (09/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (08/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรอินเตอร์ (C internet Business/IP) ประจำปีงบประมาณ 2563 (08/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก (08/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์อาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และพาหนะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 (07/10/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode