กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ร่างขอบเขต
ร่างขอบเขต
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ขนาดกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (05/02/2018)
ร่างประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (ขนาดกำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี) (02/02/2018)
download 34
ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาผลิตรายการสาคดีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ประจำปีงบประมาณ2561 (01/02/2018)
ร่างประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (ขนาดกำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี) (29/01/2018)
ร่่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือประชาคมอาเซียน (Asean Connect) ประจำปีงบประมาณ2561 (29/01/2018)
ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (23/01/2018)
ร่างประกวดราคาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ AM (22/01/2018)
download 89
ร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อทดแทนระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ (17/01/2018)
download 127
ร่าง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาดำเนินโครงการเพื่อผลิตสารคดีสั้น ประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ประจำงบปีประมาณ 2561 (16/01/2018)
ประกาศร่างของเขตงาน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลองห้า ปทุมธานี (12/01/2018)
ประกาศร่าง TOR จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (11/01/2018)
download 112
ประกาศร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง (29/12/2017)
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่ำก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) (29/12/2017)
ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงประสิทธืภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (29/12/2017)
download 100
ประกาศร่างโครงการปรับปรุงประสิทธภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ AM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/12/2017)
download 115
ประกาศร่าง TOR จัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบการรับรู้ข่าวสารจากทางราชการผ่านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งส่วนกลางและภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (06/12/2017)
download 129
ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จัดซื้อโครงการจัดหาระบบการรับรู้ข่าวสารจากทางราชการผ่านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 (02/11/2017)
download 332
ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จัดจ้างเหมาผลิตรายการข่าวภาคหลัก ข่าวภาคต้นชั่วโมงและข่าวในพระราชสำนัก(ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2561 (25/10/2017)
download 286
ประกาศร่าง โครงการจัดหาเครื่องมือทำแบบจำลองเขตบริการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (19/09/2017)
ประกาศร่าง โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการแพร่แปลกปลอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทสไทยพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1ชุด (08/09/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode