ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "AUTO SPICY TV. รถเด็ด" บริษัท ฟาอีส ยูไนเต็ต มอเตอร์ สปอร์ต จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Energy Update" บริษัท ไอ เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ภูมิปัญญาชาวบ้าน" บริษัท แมสมีเดีย เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด ความยาว ๓ นาที ทุกวันเสาร์ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คุยกับหมอเรื่องมะเร็ง" มูลนิธิกาญจนบารมี ทุกวันอังคาร ความยาว ๒ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ด้วยพระบารมี" บริษัท มาจอริตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางพิเศษ" บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๓ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ด้วยพระบารมี" บริษัท มาจอริตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คำคม ชวนคิด" บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ความยาว ๑ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ท่องเที่ยวทั่วทิศ กับ ททท." บริษัท ศรียาภัย โปรดักชั่น จำกัด ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี และวันทุกวันศุกร์ ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "รักลูกให้ถูกทาง" บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ความยาว ๓ นาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทยโครงการ "มวยดีวิถีไทย" บริษัท พีวี อินเตอร์สปอร์ต จำกัด ความยาว ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" บริษัท ซิติเซน มีเดีย จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ส่องโลก" บริษัท แมคซิม่า สตูดิโอ จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "ตามรอยแม่ฟ้าหลวง" บริษัท ชัยพงษ์โปรดักชั่น จำกัด ความยาวตอนละ ๓ นาที จำนวน ๑ ตอน ในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เคียงบ่าเคียงไหล่" มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน" บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ทุกวันศุกร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "พลังงานเพื่อชีวิต" บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ความยาวตอนละ ๓ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คัดข่าวเด่น" บริษัท ไนน์พลัส เทเลวิชั่น จำกัด ทุกวันอาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ประเด็นดังหลังข่าว" บริษัท แพลนมีเดีย จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เจาะประเด็น" บริษัท ทีวี อินสไปเรชั่น จำกัด ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7