กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สธ. ให้การพัฒนางานตามพระราชดำริ เป็น 1 ใน 16 แผนงาน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (16/11/2016)
ธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไปถ่ายสำเนาเข้าข่ายผิดกฎหมาย (16/11/2016)
อ่าน 270 ครั้ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน น้อมนำพระราชดำรัสสู่การปฎิบัติตามนโยบายกระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต (16/11/2016)
อ่าน 359 ครั้ง
กรมขนส่งทางบกขอบคุณผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ที่ร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการประชาชน (16/11/2016)
นายกรัฐมนตรีขอให้ข้าราชการและบุคคลทั่วไป สำรวมพฤติกรรม กรณีเข้ากราบพระบรมศพ (16/11/2016)
นายกรัฐมนตรีระบุการถวายราชสมัญญานาม “มหาราช” ต้องรอเวลาที่เหมาะสม (16/11/2016)
กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงาน "พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" (16/11/2016)
อ่าน 354 ครั้ง
สรุปผลการประชุม กอร.รส. 16 พ.ย. 2559 (16/11/2016)
ศูนย์ปฏิบัตการร่สวมการแพทย์และสาธารณสุขจัดหน่วยบริการดูแลประชาชนบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและจุดรองรับประชาชนรวม ๓๐ จุด (16/11/2016)
กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำหนังสือพระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แจกจ่ายประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ (15/11/2016)
อ่าน 408 ครั้ง
งานลอยกระทงกรมประชาสัมพันธ์สิบานประเพณีไทยและร่วมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (15/11/2016)
ศตส.เตรียมส่งคืนพื้นที่ท้องสนามหลวงให้กรมศิลปากร (15/11/2016)
สรุปผลการประชุม กอร.รส. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (14/11/2016)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคีเครือข่ายร่วมสืบสาน พระราชปณิธานตามรอยพระบิดาแห่งการพัฒนาและวิจัยข้าวไทย (14/11/2016)
สำนักพระราชวังร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรี ประกอบพิธีบวงสรวงตัดต้นไม้จันทน์หอมเพื่อสร้างพระโกศจันทน์ (14/11/2016)
กทม. ประกาศหยุดการเดินเรือคลองแสนแสบและคลองผดุงกรุงเกษมในวันลอยกระทง (14/11/2016)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๕๙ (14/11/2016)
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ประทานผ้าถุงดำและถุงผ้าแก่ประชาชนยืมสวมใส่อย่างถูกต้องตามจารีต (13/11/2016)
ผลการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (13/11/2016)
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการขจัดตาบอดและสายตาเลือนรางจากต้อกระจก ปี ๒๕๖๐ ถวายเป็นพระราชกุศล (13/11/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th