กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

สนช. เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำคัญ 4 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีมติไม่ส่งความเห็นเพิ่มเติม ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สรุปความคืบหน้าการรับฟังความเห็นประชาชน 4 ภาค โดยส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รัฐเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน
รายงานพิเศษ : สาระสำคัญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ว.
รมว.มหาดไทย เผยความคืบหน้าการแก้ไขกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการร่างกฏหมายพิจารณา พร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นัดประชุมวันที่ 6 ธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณาว่าจะส่งข้อโต้แย้ง หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งร่างมาให้แล้ว
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุภารกิจการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว คาดจะส่งให้สภานิติบัญญัติได้บ่ายวันนี้ (28 พ.ย.60)
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เผยเตรียมส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติวันพรุ่งนี้ (28 พ.ย.60)
สนช.มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนทุกภาคส่วน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ... ไว้พิจารณา มุ่งเน้นจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศเกิดประสิทธิภาพ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ เพื่อให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคง ยั่งยืน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอวาระแรก ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 กำหนด เพื่อให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคง ยั่งยืน
ประธาน กรธ. ระบุชัด ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ไม่เกิดความสับสน เผย กกต. มีสูตรคำนวณอยู่แล้ว เชื่อจะทำให้เสียงของประชาชนมีอำนาจแท้จริง
จ.ขอนแก่น มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี รวม 109,168 คน
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เผยยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ส.ส. เสร็จแล้ว โดยยืนยันว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยังต้องเปิดเผยทรัพย์สิน แต่ไม่เปิดเผยเลขประจำตัวประชาชน-ทะเบียนรถ เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จ.ขอนแก่น มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี รวม 107,869 คน
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุต้องแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญ ก่อนจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเชื่อหากรัฐบาลเร่งทำปีหน้าก็จัดเลือกตั้งได้
ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 เร่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเร่งด่วน เพื่อปลดล็อคจากเทียร์ 2

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode