ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (16/12/2014)
download 28
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (16/12/2014)
download 31
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (16/12/2014)
download 23
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ เผยแพร่ของผลิตภัณฑ์ "CP" (16/12/2014)
download 31
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ "KCF" (16/12/2014)
download 32
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ "เถ้าแก่น้อย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (16/12/2014)
download 28
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ (สินทรัพย์ประกันภัย" ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (16/12/2014)
download 25
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ "แม็คโคร" (16/12/2014)
download 39
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ขนส่ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "เม้าท์เกินร้อย" (16/12/2014)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท แอล.ซี. มีเดีย จำกัด เผยแพร่สินค้า เมอร์วีเล่ย์ คาร์เวียร์ ไวท์ ในรายการ "เม้าท์เกินร้อย" (16/12/2014)
download 42
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สุดสัปดาห์" (16/12/2014)
download 31
ยืนยันการออกอากาศ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สุดสัปดาห์" (16/12/2014)
download 20
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท มีเดียคอม จำกัด เผยแพร่ของบริษัท ผลิตภัณฑ์มอลแคลร์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (16/12/2014)
download 19
ยืนยันการออกอากาศ - กระทรวงวัฒนธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สุดสัปดาห์" (16/12/2014)
download 37
ยืนยันการออกอากาศ - กระทรวงวัฒนธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (16/12/2014)
download 27
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ FM ๙๓.๕๐ MHz. ในเขตกรุงเทพมหานคร (05/09/2014)
download 37
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ FM ๙๓.๕๐ MHz. ในเขตกรุงเทพมหานคร (05/09/2014)
download 26
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ครีเอทีฟจูซ จีวัน จำกัด เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ FM ๙๓.๕๐ MHz. ในเขตกรุงเทพมหานคร (05/09/2014)
download 39
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ FM ๙๓.๕๐ MHz. ในเขตกรุงเทพมหานคร (05/09/2014)
download 37
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท อัศวโสภณ จำกัด เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ FM ๙๓.๕๐ MHz. ในเขตกรุงเทพมหานคร (05/09/2014)
download 25

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7