กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ภายใต้แนวคิด "ASEAN@50: For Now and Posterity" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการอ่านข่าววิทยุและโทรทัศน์” รุ่นที่ ๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ถ่ายทำรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” ประเด็น “แบบอย่างอาชีพคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ” (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 833 ครั้ง
การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “กรมประชาสัมพันธ์ : กล่อมขวัญคืนนาคร” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 799 ครั้ง
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การเตรียมความพร้อมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "OUR ASEAN OUR FUTURE" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เวียดนาม (VOV) ครั้งที่ ๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ไทยอาสาโฆษกรัฐบาล ครั้งที่ ๓ โดยสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(สก.วท.)ร่วมกับสภาสื่อประชาชนอาเซียน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการ ๗๐ ปี แพทย์จุฬาฯ สรรค์สร้างนวัตกรรม ก้าวนำสังคมไทย (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 791 ครั้ง
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฝ่ายผลิตภาพฯ)
การเสวนาเรื่อง โลกดิจิทัลกับการประชาสัมพันธ์ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส (Digital Public Relation for Crisis Management) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องพื้นฐานการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เพื่องานจดหมายเหตุ(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุม โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 849 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ ๔ (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานการถ่ายทอดสดและการกำหนดจุดตั้งกล้องในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดนนทบุรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode