กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ประชุมพิจารณาการคำนวณสัดส่วน ส.ส. บัญชีรายชื่อตามระบบการเลือกตั้งใหม่ ก่อนส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม สนช. ให้ทัน ภายในวันที่ 26 มกราคม
รองนายกรัฐมนตรี คาดว่าการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะเข้าสู่การพจิารณาของ สนช.ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนจะเลือกตั้งเมื่อใดเป็นเรื่องที่ คสช.จะเป็นผู้พิจารณา
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ จะทำให้วันเลือกตั้งชัดเจนขึ้น พร้อมเชื่อ นายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งสัญญาณลงเล่นการเมืองเต็มตัว
นายกรัฐมนตรี ย้ำการเลือกตั้งยังเป็นไปตามโรดแมป ระบุ พรรคการเมืองยื่นศาลรัฐธรรมนูญเรื่องคำสั่งตามมาตรา 44 ให้เป็นไปตามขั้นตอน
ประธาน สนช. ระบุคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไม่เคยใช้อำนาจละเมิดรัฐธรรมนูญ
สู่ทศวรรษหน้า-สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ-นโยบายสาธารณะเพื่อปฏิรูปสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สนช. นัดลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วาระ 2 และวาระ 3 ในวันนี้ พร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สำคัญอีกหลายฉบับ
รวมพลังขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ วางเป้า10ปี พระแข็งแรง-วัดมั่นคง-ชุมชนเป็นสุข
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.... ไปพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ในวาระ 2 และ 3
เปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 หาฉันทมติ 4 ระเบียบวาระ: กิจกรรมทางกาย-ยาเสพติด-ขยะ-พื้นที่เล่น
กกต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านไม่ขายเสียง 388 หมู่บ้าน พร้อมสร้างจิตสำนึกพลเมืองประชาธิปไตย เตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุข้อเสนอของอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองเพื่อสร้างความปรองดองสามารถทำได้ แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย
คณะกรรมการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและดูและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเลื่อนการพิจารณาเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง 7 คน ออกไป เพื่อให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงการเลือกผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ของประชุมใหญ่ศาลฎีกา ตามที่กฎหมายกำหนดห
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 7 คน เช้าวันนี้(14 ธ.ค.)
นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ดูแลให้ทุกพรรคการเมืองได้รับความเป็นธรรมขอทุกฝ่ายอย่ากังวล
รองนายกรัฐมนตรี กำชับให้ มหาดไทย และ กกต.ต้องส่งความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมนี้
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบุ ต้องตรวจสอบว่าการลงมติของที่ประชุมศาลฎีกาในการเลือก กกต. ชุดใหม่ จำนวน 2 คน โดยใช้วิธีลงคะแนนลับหรือไม่ พร้อมยืนยัน กกต. ชุดใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode