ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (18/12/2014)
download 20
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในรายการ "เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ" , "เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์" , "เมคมันนี่" และ "ทั่วฟ้าคมนาคมไทย" (16/12/2014)
download 37
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (16/12/2014)
download 41
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (16/12/2014)
download 18
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท มีเดียคอม จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (16/12/2014)
download 54
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (16/12/2014)
download 40
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ๓๖๐ ไอเดีย ดี จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (16/12/2014)
download 33
ยืนยันการออกอากาศ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในรายการ "มองเขาดูเรา รู้เท่ารู้ทัน" (16/12/2014)
download 28
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (16/12/2014)
download 46
ยืนยันการออกอากาศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในรายการ "อินไซต์พลังงาน" (16/12/2014)
download 34
ยืนยันการออกอากาศ - กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในรายการ "เวทีคนไทย" (16/12/2014)
download 39
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจสุดสัปดาห์" (16/12/2014)
download 33
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในรายการ "Business Line & Life" (16/12/2014)
download 36
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในรายการ "Make Money" (16/12/2014)
download 44
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในรายการ "เคาะข่าวเด่น" (16/12/2014)
download 26
ยืนยันการออกอากาศ - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในรายการ "เคาะข่าวเด่น" (16/12/2014)
download 39
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "TO BE NUMBER ONE VARIETY" (16/12/2014)
download 22
ยืนยันการออกอากาศ - กรมสุขภาพจิต ในรายการ "TO BE NUMBER ONE VARIETY" (16/12/2014)
download 36
ยืนยันการออกอากาศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "TO BE NUMBER ONE VARIETY" (16/12/2014)
download 41
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (16/12/2014)
download 44

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7