กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

สนช. เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น กระบวนการสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่จังหวัดเชียงใหม่
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยความคืบหน้าการออกกฎหมายร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.)
สนช. เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคู่สมรส ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบุไม่ทราบสาเหตุที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กกต.ทั้ง 7 คน
สนช. มีมติไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ทั้ง 7 คน โดยต้องเริ่มกระบวนการสรรหารายบุคคลใหม่ทั้งหมด
กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย มีมติเอกฉันท์ห้ามจัดมหรสพช่วงหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รองประธาน สนช. ลงพื้นที่ จ.แพร่ ติดตามความคืบหน้าประเด็นปัญหาตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ประชุมนัดแรก
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขออย่าไปคาดเดาว่าจะมีการคว่ำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับ เพราะยังไม่มีเหตุอะไรต้องคว่ำร่าง
สนช. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล
เวทีสัมมนารับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ เห็นด้วยกับการบูรณาการหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำใหม่และรวมกฎหมายเกี่ยวกับน้ำไว้ในกฎหมายฉบับเดียว เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สมาชิก สนช. ร่วมถกแถลงปัญหาภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต เร่งสรุปทุกประเด็นเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลังในการบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มั่นใจ จะใช้เวลาการพิจารณากฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับไม่นาน และทันในการเลือกตั้งท้องถิ่นช่วงกลางปี 2561
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบุ นายกล้านรงค์ จันทิก ปลอดภัยแล้ว หลังจากเกิดอาการวูบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบให้ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายกีฬาแห่งชาติประกาศใช้กฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้แผนพัฒนาความเป็นลิศด้านกีฬาของประเทศมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ที่ประชุม คสช.หารือ เตรียมออกคำสั่งตามมาตรา 44 โยกย้ายบุคลากร เข้ามาทำงาน ที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ตั้งขึ้นใหม่
ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode