กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ยาเสพติด
ยาเสพติด
ตำรวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด (18/09/2017)
จ.สระแก้วจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาสำหรับมวลชนเพื่อสุขภาพ เน้นให้เยาวชนรู้รักสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด (14/09/2017)
จ.สุรินทร์ มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปี 2560 (14/09/2017)
อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กระชับเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย – กัมพูชา (14/09/2017)
จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านคาประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวประชารัฐ (13/09/2017)
เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด (13/09/2017)
สภ.เมืองภูเก็ต ปิดการอบรมโครงการ D.A.R.E. คาดหวังเยาวชนได้ความรู้การต่อต้านการใช้ยาเสพติด มีภูมิคุ้มกัน สามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (12/09/2017)
จ.สมุทรปราการ ห่วงยาเสพติดแพร่ระบาดหนัก กำชับผู้ปกครองดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด (10/09/2017)
จ.สมุทรปราการ ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.สมุทรปราการ ประจำเดือนกันยายน 2560 (10/09/2017)
จังหวัดเพชรบุรี เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 9 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (08/09/2017)
มรย.เปิดศูนย์เพื่อนใจ ชมรม To Be Number One ต้านยาเสพติดในมหาลัย (08/09/2017)
ยกระดับรพ.จิตเวชนครพนมฯ เป็น“ศูนย์เชี่ยวชาญโรคจิตเวชจากสารเสพติด” ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (07/09/2017)
เรือนจำจังหวัดระนอง จัดโครงการ “ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” แก่ผู้ต้องขังเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (05/09/2017)
เรือนจำจังหวัดระนอง จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับผู้ต้องขัง (05/09/2017)
จ.จันทบุรี จัดอบรมค่ายเยาวชนกลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคม สร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด (05/09/2017)
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม กำหนดมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกิจการ และมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาว (05/09/2017)
อบต.หาดสำราญ จ.ตรัง จัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อ เยาวชนอาสาแก้ปัญหายาเสพติด สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (04/09/2017)
จ.สมุทรปราการ สรุปผลงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและการป้องกันประจำเดือนสิงหาคม 2560 (02/09/2017)
ปปส.ภาค 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายยาเสพติดและการบังคับโทษปรับ (02/09/2017)
จ.อุดรธานี ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดรื้อถอนแหล่งสุ่มเสี่ยงมั่วสุ่มบริเวณชุมชนผาสุก (01/09/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode