กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ผลิตรายการและรับ - ส่ง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนอกสถานที่ ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอนิกส์ (07/01/2014)
ประกาศร่าง TOR โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอุปกรณ์โปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗ (06/01/2014)
สอบราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานกลุ่มงานบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานสำนักงานกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานจัดการหอพัก กลุ่มงานกิจการนิสิต จำนวน 1 คน (02/01/2014)
เผยแพร่ประกวดราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุด พร้อมติดตั้ง (27/12/2013)
จังหวัดปทุมธานีทำหนังสือราชการกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณระบบ GFMIS (24/12/2013)
เผยแพร่การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมงานเอนกประสงค์ กรมประาสัมพันธ์ (17/12/2013)
เผยแพร่ประกาศร่าง TOR โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอุปกรณ์โปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (13/12/2013)
เผยแพร่ประกวดราคา โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ (25/11/2013)
สอบราคาจัดซื้อหลอดไฟและวัสดุส่วนควบ สำหรับผลิตรายการในห้องส่งโทรทัศน์ (21/11/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาซื้อรถผลิตรายการและรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนอกสถานที่ ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (11/11/2013)
download 167
การสอลถามราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (07/11/2013)
สอบราคาจ้างพิมพ์วารสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (06/11/2013)
เผยแพร่ สอบราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านระบบซิมการ์ดแบบไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงการใช้งาน (๓G Unlimited) จำนวน 100 ชุด (25/10/2013)
การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนเสนอประกวดราคาจ้างเหมา เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสวัสดิการแลนด์ 1 และชุมชนสวัสดิการแลนด์ 2 แขวงคลองสิบเขตหนองจอก (24/10/2013)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ ๕๙๖ เตียง (๘ ชั้น รวมชั้นใต้ดิน)เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๗๖๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอ (08/10/2013)
เผยแพร่ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (02/10/2013)
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อสื่อมีเดียแบบ SxS Express Card-๑ (27/09/2013)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีมีความประสงค์สอบราคาซื้อซอฟแวร์การสอนซ่อมแท็บเล็ต มีรายละเอียดดังนี้ (26/09/2013)
ขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อสื่อมีเดียแบบ P๒ Card ๓๒ GB (25/09/2013)
สอบราคาจัดซื้อสื่อมีเดียแบบ SxS Express Card-๑ จำนวน ๓๒ ชิ้น (23/09/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode