กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

ทัณฑสถานหญิง ชลบุรี จัดโครงการ "คืนคนดีสู่สังคม" ส่งเสริมการมีงานทำให้กับทางผู้ต้องขังหญิง ให้ออกไป ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างปกติ (30/05/2018)
ออมสินออกสลากออมสินพิเศษ 5 ปี (30/05/2018)
EXIM BANK เปิดบริการใหม่คุ้มครองความเสี่ยงการส่งออกกระตุ้นการส่งออกของไทยไปตลาดประเทศเพื่อนบ้านในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา (30/05/2018)
สพฐ.-สกอ.ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา (30/05/2018)
รายงานพิเศษการเมือง การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ (30/05/2018)
รัฐบาล เชิญชวนเด็กเยาวชนและคนไทยทุกคน มาดื่มนมเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงในโอกาส วันดื่มนมโลก (World Milk Day) ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี (28/05/2018)
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง ขานรับนโยบายของรัฐบาลกับโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" (28/05/2018)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสถาบัน IMD ประจำปี 2561 ไทยมีผลการจัดอันดับที่ดีขึ้นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และตัวชี้วัดที่ประเทศไทยมีพัฒนาการดีมากที่สุด (25/05/2018)
สำนักงาน ปปท. ลงพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา ตรวจสอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ของนิคมสร้างตนเองเบตง มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินกว่า 3,000 ราย งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท (25/05/2018)
จ.สุรินทร์ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครบทุกหมู่บ้านแล้ว พบปัญหาด้านถนน ต้องการให้แก้ไขมากที่สุด (25/05/2018)
ยุติธรรม ปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด (24/05/2018)
มท. ปรับวิธีคิด วิธีทำงาน สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 (24/05/2018)
โครงการชลประทานตรัง ขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ด้วยการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง (22/05/2018)
แผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน (21/05/2018)
รายงาน 3 แนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษา ตั้งเป้าเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ (21/05/2018)
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมผลักดันร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นดิสเคาน์ช็อป เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน (21/05/2018)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชื่อว่าการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล จะช่วยยกระดับและเปลี่ยนผ่านธุรกิจให้แข็งแกร่ง (21/05/2018)
ธ.ก.ส. Kick off มาตรการเกษตรประชารัฐ เพื่อลดต้นทุนการผลิต พร้อมเปิดตัว “บัตรเกษตรสุขใจ” (21/05/2018)
คณะทำงานขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดกิจกรรมตามโครงการตลาดประชารัฐ "ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม" (20/05/2018)
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เยี่ยมชมความคืบหน้า โครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดจันทบุรี (20/05/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode