ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "บันทึกคนดี" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 33
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "บันทึกคนดี" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 17
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "บันทึกคนดี" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 36
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สร้างอนาคตประเทศไทย" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ทอล์ค จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 36
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สร้างอนาคตประเทศไทย" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ทอล์ค จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 38
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สร้างอนาคตประเทศไทย" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ทอล์ค จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 40
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สร้างอนาคตประเทศไทย" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ทอล์ค จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 36
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สัมผัสที่ ๖" ของ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 30
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สัมผัสที่ ๖" ของ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 23
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สัมผัสที่ ๖" ของ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 20
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สัมผัสที่ ๖" ของ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 38
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เพื่อสังคม" ของ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 27
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เพื่อสังคม" ของ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 29
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เพื่อสังคม" ของ สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 19
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เพื่อสังคม" ของสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 15
รับรองการออกอากาศสารคดีข่าว "การทูตเพื่อประชาชน" ความยาวประมาณ ๑ - ๑.๑๕ นาที ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (18/12/2014)
download 22
ยืนยันการผลิตและเผยแพร่ออกอากาศสารคดี "๑ นาที กับ กปถ." ตอนที่ ๑ - ๑๐๐ และการผลิตและเผยแพร่ข่าวของกรมการขนส่งทางบกตอนที่ ๑ - ๗ จำนวน ๗ ตอน (18/12/2014)
download 65
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ (18/12/2014)
download 25
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน - บริษัท พี. อิมเมจ แกรนด์ ครีเอชั่น จำกัด (18/12/2014)
download 42
ยืนยันการออกอากาศ - กระทรวงวัฒนธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สุดสัปดาห์" (18/12/2014)
download 22

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7