กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางการจัดเช่าระบบเชื่อมโยงสัญญาณผ่าน Internet ความเร็วสูงโครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) (18/03/2016)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิต Digital Content (Animation/Infographics) จำนวน 4 โครงการ (18/03/2016)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิต Digital Content (Animation/Infographics) จำนวน 4 โครงการ (18/03/2016)
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 10 รายการ (18/03/2016)
โครงการประกวดราคาซึ้อจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี (08/03/2016)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (07/03/2016)
ราคากลางสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด (04/03/2016)
โครงการจัดเช่าอุปกรณ์บันทึกภาพระบบ HD แบบ P2 การ์ด สำหรับศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ (IBC) ถ่ายทอดสดงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (02/03/2016)
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านสื่อบันทึกภาพวีดีโอชนิด P2 ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2559 (01/03/2016)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของศููนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (25/02/2016)
download 444
โครงการ จัดจ้างผลิตสกู๊ปข่าว ตามโครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ การปลูกจิตสำนึกและสร้างการรับรู้ของหน่วยงาน สทท. (รายการแผ่นดินไทยใสสะอาด) (17/02/2016)
โครงการจัดจ้างผลิตสกู๊ปข่าว ตามโครงการประชาสัมพันธ์บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (17/02/2016)
โครงการผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (17/02/2016)
ราคากลางจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว (05/02/2016)
โครงการการจัดจ้างบริษัทเอกชนประชาสัมพันธ์การจัดงานแถลงข่าวและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดงาน "วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ " ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์ ในลักษณะบูรณาการ เรื่องป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (03/02/2016)
ราคากลางโครงการจัดจ้างผลิตกระเป๋าเพื่อเป็นสือประชาสัมพันธ์งานเทศกาลอาเซียน จำนวน 2,000 ใบ (02/02/2016)
โครงการจัดเช่าอุปกรณ์เทคนิคถ่ายทอดสดระบบ HD สำหรับศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ (IBC) ถ่ายทอดสดงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (01/02/2016)
โครงการจ้างเหมาถอดเทปรายการและแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งจัดทำสคริปต์ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ (01/02/2016)
ราคากลางจัดทำสื่อเผยแพร่ทางสื่อกระแสหลักและสื่อ Online ตามโครงการของคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (01/02/2016)
ราคากลาง ค่าจัดจ้างลงโฆษณา งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทางหนังสือพิมพ์รายวัน (27/01/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode