กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางค่าจัดจ้างทำผ้าขนหนูพร้อมแพ็ค จำนวน๕,๖๐๐ ผืน (08/04/2016)
ราคากลางโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๘ ของกรมประชาสัมพันธ์ (08/04/2016)
ราคากลางประชาสัมพันธ์ "การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณkการ" มาตรส่วน ๑:๔๐๐๐ (one map) (08/04/2016)
จัดจ้างเหมาอุปกรณ์แจกจ่ายและบันทึกสัญญาณภาพ เสียง พร้อมทีมงาน (05/04/2016)
ราคากลาง โครงการประชาสัมธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชมรม "PRD TO BE NUMBER ONE" จำนวน 5,000 ตัว (05/04/2016)
ราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 (04/04/2016)
ราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดจ้างการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาสือสารการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงฯ (ระยะที่ 2) (04/04/2016)
โครงการจัดจ้างทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต้านภัยแล้ง (หนังสือ Smart Farmer รู้ไว้ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ) (01/04/2016)
ราคากลาง จัดซื้อโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล สถานีเสริม (Additional Site) จำนวน 17 สถานี (31/03/2016)
ข้อมูลราคากลาง ค่าเช่าบริการทรานส์พอนเดอร์ (เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม) (31/03/2016)
download 384
จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ (31/03/2016)
จัดจ้างผลิตสกู๊ปข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (29/03/2016)
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าวและออกอากาศข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (29/03/2016)
จัดจ้างผลิตสกู๊ปข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (29/03/2016)
ราคากลางการจัดเช่าระบบเชื่อมโยงสัญญาณผ่าน Internet ความเร็วสูงโครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) (18/03/2016)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิต Digital Content (Animation/Infographics) จำนวน 4 โครงการ (18/03/2016)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิต Digital Content (Animation/Infographics) จำนวน 4 โครงการ (18/03/2016)
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 10 รายการ (18/03/2016)
โครงการประกวดราคาซึ้อจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี (08/03/2016)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (07/03/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode