กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 799 ครั้ง
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การเตรียมความพร้อมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "OUR ASEAN OUR FUTURE" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เวียดนาม (VOV) ครั้งที่ ๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ไทยอาสาโฆษกรัฐบาล ครั้งที่ ๓ โดยสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(สก.วท.)ร่วมกับสภาสื่อประชาชนอาเซียน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการ ๗๐ ปี แพทย์จุฬาฯ สรรค์สร้างนวัตกรรม ก้าวนำสังคมไทย (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 791 ครั้ง
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฝ่ายผลิตภาพฯ)
การเสวนาเรื่อง โลกดิจิทัลกับการประชาสัมพันธ์ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส (Digital Public Relation for Crisis Management) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องพื้นฐานการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เพื่องานจดหมายเหตุ(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุม โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 849 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ ๔ (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานการถ่ายทอดสดและการกำหนดจุดตั้งกล้องในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดนนทบุรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม "รวมพลังลูกพระอินทร์สร้างสรรค์สังคม" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ ๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 853 ครั้ง
การสัมมนา "บทบาทกรมประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนา “การใช้คำราชาศัพท์ในงานพระราชพิธีสำหรับสื่อมวลชน” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode