กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ นางภรณี ลีนุตพงษ์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติไม่เลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กสทช. ทั้ง 14 คน
สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน และกรรมการ กสทช.
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย และรดน้ำขอพรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
กต. ใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา โดยเป็นการกำหนดความคุ้มครองข้าราชการตุลาการศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระทำโดยสุจริต เพื่อให้การทำงานข้าราชการตุลาการมีอิสระ ปราศจ
รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน แม้จะมีการตีความกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ก็จะไม่กระทบกับโรดแมปเลือกตั้งที่รัฐบาลกำหนดไว้
นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกฝ่ายที่อยากเลือกตั้ง อย่าวิพากษ์วิจารณ์จนนำไปสู่ความเสียหาย พร้อมยืนยันรัฐบาล มุ่งเดินหน้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เปิดเผยแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มุ่งเน้นสร้างกลไกการออกกฎหมายที่ดี ขจัดความเหลื่อมล้ำและให้ประชาชนมีส่วนร่วม
สนช. เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย โดยกำหนดให้กระทรวงการคลังเข้าไปถือหุ้นของธนาคารฯ เพื่อแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของธนาคารให้เกิดสภาพคล่อง
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 มุ่งหวังให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ มีส่วนร่วมสร้างความเป็นพลเมืองและสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ไว้พิจารณา ขณะที่รัฐบาล ระบุ เป็นการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และการขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้มีความชัดเจน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบรับร่างวาระที่หนึ่งของร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน
ประธาน สนช. ยืนยัน ไม่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคืนจากนายกรัฐมนตรี และยังไม่ได้รับเรื่องจากสมาชิกจะส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกครั้งหรือไม่
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธไม่ทราบข่าว นายกรัฐมนตรี เสนอตีความ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเงินทดแทนปี 2537 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เผย ยกร่างฎหมายป้องกันทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยแก้ไขบังคับเจ้าของขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง เตรียมให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเร็ว ๆ นี้
สนช. หารือแนวทางส่งเสริมและแก้ไขปัญหายางพาราและมาตรฐานการวัดค่ากลิ่น ที่ จ.อุดรธานี
บทความ : ปฏิรูปอาชีวศึกษา ยกระดับครูมืออาชีพ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เผยส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแล้ว พร้อมแจกหนังสือความเห็นชี้แจงกรณีไม่ส่งร่าง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ส.ส. ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะไม่ขัดรัฐธร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode