ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คนรักษ์โลก" ของ บริษัท แพลนมีเดีย จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 21
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คนรักษ์โลก" ของ บริษัท แพลนมีเดีย จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 40
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สถานีความคิด" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 48
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สถานีความคิด" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 40
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สถานีความคิด" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 45
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สถานีความคิด" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 36
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "พลังงานเพื่อชีวิต" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 44
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "พลังงานเพื่อชีวิต" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 27
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอาากาศรายการ "พลังงานเพื่อชีวิต" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 42
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกาอากาศรายการ "พลัีงงานเพื่อชีวิต" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 26
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "@Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงาน" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 50
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "@Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงาน" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 34
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "@Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงาน" ของ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 33
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ย้อนเวลา" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 34
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ย้อนเวลา" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 45
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "The Sport Idols" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 23
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "The Sport Idols" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 45
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ASEAN VISION" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 32
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ASEAN VISION" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 38
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ASEAN VISION" ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 38

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7