กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ ๑ (TV Studio ๑)ระบบ Dingital High-Definition ๑ ชุด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (13/03/2014)
เผยแพร่ข้อมูลประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ระยะที่ ๖) จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/03/2014)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือ Southern Situation เพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุน การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (11/03/2014)
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (11/03/2014)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุดพร้อมติดตั้งด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/03/2014)
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ ๒๖ จังหวัด ๒๖ ชุด พร้อมติดตั้ง (05/03/2014)
สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา และอาคารการะแวก) (04/03/2014)
ประกวดราคา โครงการซื้อ ระบบโทรศัพท์ VOIP (Hardware+Software) จํานวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (03/03/2014)
โครงการ ส่งเสริมการแต่งกายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ (จัดทำเสื้อแจ็คเก็ตสูท) กรมประชาสัมพันธ์ (28/02/2014)
โครงการส่งเสริมการแต่งกายเพื่อสร้างภาพลักษณ์(จัดทำเสื้อแจ็คเก็ต)กรมประชาสัมพันธ์ (28/02/2014)
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 2 แห่ง (28/02/2014)
ร่าง TOR โครงการเช่ารถยนต์ (ระยะที่ ๖) จำนวน 30 คัน (27/02/2014)
ราคาจ้างปรับปรุงหลังอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (27/02/2014)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ ฝึกอบรมด้านวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง อุปกรณ์โสต ทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สารสนเทศ (27/02/2014)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (27/02/2014)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรมด้านวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 (26/02/2014)
ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อย การจัดจ้างการบริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (26/02/2014)
ประกวดราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบ สำหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๑ ระบบ (21/02/2014)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 MA (21/02/2014)
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๖ ของหรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม (18/02/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode