กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/04/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย National ASEAN 2019 Photography Contest ภายใต้หัวข้อ Pride of ASEAN โดยเฉพาะเจาะจง (17/04/2019)
ประกาศ ยกเลิกการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ กรมประชาสัมพันธ์ (11/04/2019)
ซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณความถี่สูง (05/04/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัตถุพิพิธภัณฑ์และสื่อโสตทัศน์จดหมายเกตุไปจัดเก็บ ณ คลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/04/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อผลผลิตตามแผนประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/04/2019)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 หน่วยงานสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (03/04/2019)
สัญญาซ์้อขายอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ (02/04/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการบรรยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/04/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/04/2019)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 กรมประชาสัมพันธ์ (02/04/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรเชื่อมโยงสัญญาณภาพและเสียงเพื่อใช้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/04/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกรผู้ดำเนินการเสวนา (ภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่ร่วมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่ร่วมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2019)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์อื่น ๆ (28/03/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารวบรวมวิเคราะห์และประมวลผลแบบสอบถาม โครงการเวทีสร้างการรับรู้สู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งโต๊ะผู้ประกาศ จำนวน 50 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โครงการอบรมสื่อมวลชนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode