กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ" PRD พร้อมรับมือภาวะวิกฤตอัคคีภัย"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
PRD พร้อมรับมือภาวะวิกฤตและอัคคีภัย (ศสช./ภาพ,ข่าว)
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 "ก้าวหน้าไกลไปด้วยกัน (Rising together)"
อ่าน 594 ครั้ง
การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ ๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ ของกรมประชาสัมพันธ์" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 785 ครั้ง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการกระจายเสียงระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอินโดนีเซีย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
“Kick off IT-PRD” ตรวจรับงานโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการรับส่ง และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมดิจิทัล (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 665 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์จัดการลงนามความร่วมมือ (Mou) ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ กับกรมประชาสัมพันธ์(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งาน ๒๙ปี nbt สถานีข่าวสาร ความรู้ คู่รัฐและประชาชน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ระดับสำนัก/กอง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษา ในเทศกาลวันเข้าพรรษา โครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะ เดินทางตรวจสอบความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการจัดเตรียมการถ่ายทอดภาพและเสียง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management) " รุ่นที่ ๑๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 755 ครั้ง
การอบรมแนวทางการร่างหนังสือราชการ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode