กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

อนุกรรมการสนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
อนุกรรมการ สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
สนช.ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน
จ.ขอนแก่น มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ยอดรวม 186,588 คน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และ พ.ร.บ.กำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
นายอำเภอวัดโบสถ์ ตรวจเยี่ยมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับตำบล ในการจัดเวทีขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 3 ที่ตำบลท้อแท้
อ.เมืองขอนแก่น จัดเวทีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6 ต.บ้านทุ่ม
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ย้ำกฎหมายใหม่ให้อำนาจมากขึ้น เตือนหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย อาจถูกร้องต่อ ป.ป.ช.ได้ พร้อมเชื่อไม่มีใบสั่งให้ สนช. ไม่ลงมติเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
“อุตตม” ขอความร่วมมือเอกชน ร่วมกันปฎิรูปอุตสาหกรรมไทย
จ.ขอนแก่น มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อของนายกรัฐมนตรี ยอดรวม 185,731 คน
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ นางภรณี ลีนุตพงษ์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติไม่เลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กสทช. ทั้ง 14 คน
สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน และกรรมการ กสทช.
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย และรดน้ำขอพรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
กต. ใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา โดยเป็นการกำหนดความคุ้มครองข้าราชการตุลาการศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระทำโดยสุจริต เพื่อให้การทำงานข้าราชการตุลาการมีอิสระ ปราศจ
รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน แม้จะมีการตีความกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ก็จะไม่กระทบกับโรดแมปเลือกตั้งที่รัฐบาลกำหนดไว้
นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกฝ่ายที่อยากเลือกตั้ง อย่าวิพากษ์วิจารณ์จนนำไปสู่ความเสียหาย พร้อมยืนยันรัฐบาล มุ่งเดินหน้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เปิดเผยแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มุ่งเน้นสร้างกลไกการออกกฎหมายที่ดี ขจัดความเหลื่อมล้ำและให้ประชาชนมีส่วนร่วม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode