กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกฝ่ายที่อยากเลือกตั้ง อย่าวิพากษ์วิจารณ์จนนำไปสู่ความเสียหาย พร้อมยืนยันรัฐบาล มุ่งเดินหน้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เปิดเผยแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มุ่งเน้นสร้างกลไกการออกกฎหมายที่ดี ขจัดความเหลื่อมล้ำและให้ประชาชนมีส่วนร่วม
สนช. เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย โดยกำหนดให้กระทรวงการคลังเข้าไปถือหุ้นของธนาคารฯ เพื่อแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของธนาคารให้เกิดสภาพคล่อง
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 มุ่งหวังให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ มีส่วนร่วมสร้างความเป็นพลเมืองและสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ไว้พิจารณา ขณะที่รัฐบาล ระบุ เป็นการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และการขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้มีความชัดเจน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบรับร่างวาระที่หนึ่งของร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน
ประธาน สนช. ยืนยัน ไม่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคืนจากนายกรัฐมนตรี และยังไม่ได้รับเรื่องจากสมาชิกจะส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกครั้งหรือไม่
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธไม่ทราบข่าว นายกรัฐมนตรี เสนอตีความ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเงินทดแทนปี 2537 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เผย ยกร่างฎหมายป้องกันทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยแก้ไขบังคับเจ้าของขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง เตรียมให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเร็ว ๆ นี้
สนช. หารือแนวทางส่งเสริมและแก้ไขปัญหายางพาราและมาตรฐานการวัดค่ากลิ่น ที่ จ.อุดรธานี
บทความ : ปฏิรูปอาชีวศึกษา ยกระดับครูมืออาชีพ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เผยส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแล้ว พร้อมแจกหนังสือความเห็นชี้แจงกรณีไม่ส่งร่าง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ส.ส. ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะไม่ขัดรัฐธร
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมยื่นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใน 2 ประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในวันนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
สนช. เปิดเผย การยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ พ.ร.ป.สว.ฉบับเดียว ยืนยันไม่กระทบโรดแมปเลือกตั้ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผย ดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 76 จังหวัดทั่วประเทศสามารถแก้ไขปัญหาไปแล้วกว่า 8 พันเรื่อง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ... เพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในการประชุมเช้าวันนี้
รองนายกรัฐมนตรี รอดูความชัดเจน สนช.ส่งเรื่องให้รัฐบาลยื่นศาล รธน.วินิจฉัย ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว..หรือไม่ ระบุ รัฐบาลสามารถพิจารณาและมีความเห็นตามหรือแตกต่างได้
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คาดว่า พรุ่งนี้จะมีความชัดเจนจะส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode