ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "อาเซี่ยนสตอรี่" ของ บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 77
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "ถอดสลักข่าว" ของ บริษัท ฟิวเจอร์ พีอาร์ จำกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 70
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "ถอดสลักข่าว" ของ บริษัท ฟิวเจอร์ พีอาร์ จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 51
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "ถอดสลักข่าว" ของ บริษัท ฟิวเจอร์ พีอาร์ จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 47
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "ถอดสลักข่าว" ของ บริษัท ฟิวเจอร์ พีอาร์ จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 31
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "Thai - OZ Talk with Jaye Walton" ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 22
อนุมัติให้ต่อสัญญษเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "เพลงประทับจิต" ของ นางพูลศรี เจริญพงษ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 52
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "เพลงประทับจิต" ของ นางพูลศรี เจริญพงษ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 55
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "เพลงประทับจิต" ของ นางพูลศรี เจริญพงษ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 43
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เพลงประทับจิต" ของ นางพูลศรี เจริญพงษ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 65
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ฟ้าปกดิน" ของ บริษัท ฟร้อนท์เพจ จำกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 28
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ฟ้าปกดิน" ของ บริษัท ฟร้อนท์เพจ จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 54
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ฟ้าปกดิน" ของ บริษัท ฟร้อนท์เพจ จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 53
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ฟ้าปกดิน" ของ บริษัท ฟร้อนท์เพจ จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 49
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ประเด็นดังหลังข่าว" ของ บริษัท แพลนมีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 27
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการสด "ประเด็นดังหลังข่าว" ของ บริษัท แพลนมีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 29
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการสด "ประเด็นดังหลังข่าว" ของ บริษัท แพลนมีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 29
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการสด "ประเด็นดังหลังข่าว" ของ บริษัท แพลนมีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 19
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คนรักษ์โลก" ของ บริษัท แพลนมีเดีย จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 35
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คนรักษ์โลก" ของ บริษัท แพลนมีเดีย จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 44

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7