กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (รถยนต์ราชการ) จำนวน 3 รายการ (03/06/2014)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 2 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/05/2014)
ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/05/2014)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับอาคาร 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน (21/05/2014)
ร่างขอบเขตของงาน ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล (01/05/2014)
ประกวดราคาจ้างจัดทำเนื้อหาภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน ประจำปีงบปะมาณ ๒๕๕๗ (24/04/2014)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ ๒ โครงการซื้อ ระบบโทรศัพท์ VOIP (Hardware+Software) จํานวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/04/2014)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา 2 แห่ง (09/04/2014)
เลื่อนกำหนดวันขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (04/04/2014)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประกวดราคาจ้างทำถุงธารน้ำใจ จำนวน 60,000 ใบ (04/04/2014)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (03/04/2014)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (02/04/2014)
ประกวดราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 2 แห่ง (28/03/2014)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ของหน่วยงาน สถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 72 คัน (28/03/2014)
สอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ระบบ HD ขนาดเล็กแบบหิ้วถือ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด (25/03/2014)
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (20/03/2014)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่องเสียงโสตทัศนูปกรณ์ (20/03/2014)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสุขา อ่างล้างมือ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดบางไทร และปรับปรุงห้องพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนวัดสะแกงาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (20/03/2014)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถผลิตรายการและรับ -ส่ง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนอกสถานที่ ชนิด ๖ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19/03/2014)
สอบราคาซื้อสื่อมีเดียแบบ SxS Express Card-๑ ๖๔ GB (18/03/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode