กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19,538 คน
สนช. เสริมสร้างความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นการสนองตอบเป้าหมายการปฏิรูปด้านสังคม รองรับการขยายตัวของสังคมสูงวัย
นายกรัฐมนตรี ยืนยันทำการเลือกตั้งโปร่งใส ยุติธรรม
แนวทางการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
ครม. เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทันสมัย
สนช. ลงพื้นที่สมุทรสาคร ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”
รายงานพิเศษ ปฏิรูปงานด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เน้นการสร้างคนดี สังคมคุณธรรม
โครงการปกป้องสถาบันและการปรองดอง
โครงการประสานพลังประชารัฐ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
กกต.พิษณุโลก เปิดตัวหมู่บ้านสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม เป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยไม่ขายเสียง
บทความ : เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ
รองนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุม เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาปลดล็อคพรรคการเมือง เปิดทางสู่การเลือกตั้ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง กิจกรรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
อ.เมืองขอนแก่น จัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา บ.หนองหลุบ ม. 4 ต.แดงใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งวันแรก มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก
สำนักงบประมาณ เตรียมเสนอ สนช. นำเงินงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายล่าช้ากว่า 14,000 ล้านบาท มาใช้ในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ สนช. นำคณะเดินทางศึกษาดูงาน “กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่ จ.นราธิวาส

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode