ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Little thaimuslim" (ลิตเติ้ล ไทยมุสลิม) ของ บริษัท พี เค โกลบอล แอด จำกัด เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนครบ ๑๖ ตอน (22/12/2014)
download 32
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "มหัศจรรย์เมืองไทย" ของ บริษัท เคทีพี (โอวี) เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 40
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "มหัศจรรย์เมืองไทย" ของ บริษัท เคทีพี (โอวี) เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 23
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "มหัศจรรย์เมืองไทย" ของ บริษัท เคทีพี (โอวี) เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 39
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "มหัศจรรย์เมืองไทย" ของ บริษัท เคทีพี (โอวี) เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 31
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คัดข่าวเด่น" ของ บริษัท ไนน์พลัส เทเลวิชั่น จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 32
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คัดข่าวเด่น" ของ บริษัท ไนน์พลัส เทเลวิชั่น จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 46
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คัดข่าวเด่น" ของ บริษัท ไนน์พลัส เทเลวิชั่น จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 28
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คัดข่าวเด่น" ของ บริษัท ไนน์พลัส เทเลวิชั่น จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 39
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เพื่อคนไทย" ของ บริษัท เรียลเมโทร จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 39
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เพื่อคนไทย" ของ บริษัท เรียลเมโทร จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 37
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เพื่อคนไทย" ของ บริษัท เรียลเมโทร จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 32
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เพื่อคนไทย" ของ บริษัท เรียลเมโทร จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 34
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "โบว์แดง" ของ บริษัท เพื่อสร้าง จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๒๑.๒๐ - ๒๒.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๖ / ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๒๓.๐๕ - ๒๓.๕๕ น. ตั้งแต่เดือนพฤศ (22/12/2014)
download 54
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "โบว์แดง" ของ บริษัท เพื่อนสร้าง จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 49
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "โบว์แดง" ของ บริษัท หนึ่งในแผ่นดินสยาม จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 51
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "โบว์แดง" ของ บริษัท หนึ่งในแผ่นดินสยาม จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 43
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "อาเซี่ยนสตอรี่" ของ บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 44
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "อาเซี่ยนสตอรี่" ของ บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 50
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "อาเซี่ยนสตอรี่" ของ บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (18/12/2014)
download 49

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7