กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง Receiver หูฟังแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์แสงและเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอ LED พร้อมเจ้าหน้าที่ติดตั้ง รื้อถอน และประจำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำความสะอาดหลังคา พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระรางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีโอ 2 ภาษา (ไทย - อังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ทะเบียนคุมจ่ายเงินงบประมาณและใบรับใบสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับคณะสื่อมวลชนของสำนักข่าวเวียดนามที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับคณะสื่อมวลชนของสำนักข่าวกัมพูชาที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/07/2019)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สปต. ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (18/07/2019)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ (15/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแฟ้มสำหรับบรรจุเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐ จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ (15/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ (15/07/2019)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ (12/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพิ่มเติม โครงการจัดทำวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ (10/07/2019)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode