กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ (23/05/2018)
ประกาศผู้ชนะซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้สื่อมวลชนของสำนักข่าวเวียดนาม (23/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (22/05/2018)
ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุมพร้อมบริการ Wifi โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (22/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัส ๔๙ ที่นั่งขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลบทรายการภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภายใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เครื่องส่ง AM ขนาดกำลังส่ง ๔๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน ๑ ระบบ (18/05/2018)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างจัดกิจกรรมประกวดคลปวิดีโอ (17/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราา จ้างจัดหาอุปกรณ์ เวทีฟลอร์ลีลาศ จอ LED ระบบแสง และคลิปไมค์เสียงแบบติดแก้ม (17/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (17/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม จำนวน 180 รีม (17/05/2018)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (17/05/2018)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสารดับเพลิงและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ (17/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อทดแทนระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ (PABX) อาคารกรมประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (17/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๑ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (17/05/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode