กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางพบประชาชน และติดตามความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ จ.สุรินทร์
สนช. อบรม “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำ นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น
สนช.ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เร่งฝึกอาชีพให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่ 2 เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะพิษ และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
กกต.ใหม่ จำนวน 5 คน ต้องลาออกจากตำแหน่งต่างๆ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคมนนี้ ส่วนที่เหลืออีก 2 คน ต้องสรรหาเพิ่มเติมภายในกรอบ 90 วัน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. พร้อมพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับ
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อวิธีการสรรหากรรมการการเลือกตั้งด้วยการทาบทาม เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้ได้คนมีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ พร้อมย้ำทุกอย่างขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เห็นชอบ เสนอ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....ให้รัฐบาลพิจารณา เชื่อมั่นจะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ...
จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19,538 คน
สนช. เสริมสร้างความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นการสนองตอบเป้าหมายการปฏิรูปด้านสังคม รองรับการขยายตัวของสังคมสูงวัย
นายกรัฐมนตรี ยืนยันทำการเลือกตั้งโปร่งใส ยุติธรรม
แนวทางการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
ครม. เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทันสมัย
สนช. ลงพื้นที่สมุทรสาคร ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”
รายงานพิเศษ ปฏิรูปงานด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เน้นการสร้างคนดี สังคมคุณธรรม
โครงการปกป้องสถาบันและการปรองดอง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode