ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "รักลูกให้ถูกทาง" ของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 30
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "รักลูกให้ถูกทาง" ของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 55
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "รักลูกให้ถูกทาง" ของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 30
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "รักลูกให้ถูกทาง" ของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 28
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "เจาะประเด็น" ของ บริษัท ทีวี อินสไปเรชั่น จำกัด ความยาว ๕๐ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 29
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "เจาะประเด็น" ของ บริษัท ทีวี อินสไปเรชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 29
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "เจาะประเด็น" ของ บริษัท ทีวี อินสไปเรชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 31
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "เจาะประเด็น" ของ บริษัท ทีวี อินสไปเรชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 38
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Golf Paradise" ของ บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 28
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Golf Paradise" ของ บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 35
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Golf Paradise" ของ บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 30
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Golf Paradise" ของ บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 28
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลารายการ "ทิดบ้วนชวนคุย" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะโกรแอด ความยาว ๒๕ นาที เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 28
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลารายการ "ทิดบ้วนชวนคุย" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะโกรแอด ความยาว ๒๕ นาที เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 35
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลารายการ "ทิดบ้วนชวนคุย" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะโกรแอด ความยาว ๒๕ นาที เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 26
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ทิดบ้วนชวนคุย" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะโกรแอด เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 25
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "AUTO SPICY TV. รถเด็ด" ของ บริษัท ฟาอีส ยูไนเต็ด มอเตอร์ สปอร์ต จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 30
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "AUTO SPICY TV. รถเด็ด" ของ บริษัท ฟาอีส ยูไนเต็ด มอเตอร์ สปอร์ต จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 37
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "AUTO SPICY TV. รถเด็ด" ของ บริษัท ฟาอีส ยูไนเต็ด มอเตอร์ สปอร์ต จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 30
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "ช่วยกันคิดกับวีระ ธีรภัทร" ความยาว ๔๕ นาที ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 26

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7