กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง จำนวน 1 หลังด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/08/2014)
สอบถามราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนภาพมุมสง ระบบ HD (High Definition)พร้อมอุปกรณ์สวนควบ (18/08/2014)
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อยการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (07/08/2014)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารื้อถอนรั้วเดิมและก่อสร้างรั้วลวดหนามชั่วคราว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษากรุงเทพฯ (รังสิต) (04/08/2014)
ร่าง TOR เครื่องเอ็กซเรย์แบบ C-Arm (01/08/2014)
ประกวดราคาการจ้างปรับปรุงการจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับอาคาร 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01/08/2014)
ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/07/2014)
สอบราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้า เดินระบบเนผ้ตเวิร์คพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (29/07/2014)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้คอมพิวเตอร์) จำนวน 60 ชุด (28/07/2014)
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสผ่านเครือข่ายสารสนเทศกรมประชาสัมพันธ์ (25/07/2014)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 76 รายการ (25/07/2014)
ร่าง TOR เครื่องล้างและทำลายเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ (24/07/2014)
ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/07/2014)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการของ หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (23/07/2014)
สอบราคาจ้างผลิตและพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการ "รัฐสภาของเรา" ประจำปี 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (22/07/2014)
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 2 แห่ง (18/07/2014)
ร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำจํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/07/2014)
สอบราคาจ้างเหมาผลิตบทความภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีสอบราคา (09/07/2014)
ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ (03/07/2014)
สอบราคาเช่าใช้บริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อเพิ่มการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Cloud Computing กรมประชาสัมพันธ์ (03/07/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode