กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เช่าอุปกรณ์ระบบสัญญาณโทรทัศน์ภายใน สำหรับศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/05/2019)
ซื้อสื่อบันทึกข้อมูลภาพ-เสียง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/05/2019)
เช่าเครื่องหน่วงเวลา งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/05/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/05/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงตู้จัดแสดงสื่อโสตทัศน์และมุมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/05/2019)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สปต. ประจำเดือนเมษายน 2562 (10/05/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นายวรพุธ) (08/05/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/05/2019)
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบ ประจำปี 2561 (03/05/2019)
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบ ประจำปี 2562 (03/05/2019)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2562 หน่วยงานสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (02/05/2019)
ราคากลาง จัดหาเช่ากล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลคุณภาพสูง SLR และอุปกรณ์ส่วนควบ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (02/05/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเช่ากล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลคุณภาพสูง SLR และอุปกรณ์ส่วนควบ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/05/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำระบบกรอกใบสมัครเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (30/04/2019)
ราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.phralan.in.th เพื่อการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (30/04/2019)
ราคากลางจ้างทำระบบกรอกใบสมัครบัตรเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (29/04/2019)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ้างทำระบบกรอกใบสมัครบัตรเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (29/04/2019)
ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ฯ (29/04/2019)
ราคากลาง จ้างผลิตสารคดีความยาว 3 - 5 นาที จำนวน 15 ตอน เกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (29/04/2019)
ประกาศเผยแพร่ จัดหาเช่าอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลคุณภาพสูง และอุปกรณ์ส่วนควบ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (29/04/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode