กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เร่งฝึกอาชีพให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่ 2 เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะพิษ และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
กกต.ใหม่ จำนวน 5 คน ต้องลาออกจากตำแหน่งต่างๆ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคมนนี้ ส่วนที่เหลืออีก 2 คน ต้องสรรหาเพิ่มเติมภายในกรอบ 90 วัน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. พร้อมพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับ
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อวิธีการสรรหากรรมการการเลือกตั้งด้วยการทาบทาม เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้ได้คนมีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ พร้อมย้ำทุกอย่างขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เห็นชอบ เสนอ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....ให้รัฐบาลพิจารณา เชื่อมั่นจะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ...
จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19,538 คน
สนช. เสริมสร้างความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นการสนองตอบเป้าหมายการปฏิรูปด้านสังคม รองรับการขยายตัวของสังคมสูงวัย
นายกรัฐมนตรี ยืนยันทำการเลือกตั้งโปร่งใส ยุติธรรม
แนวทางการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
ครม. เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทันสมัย
สนช. ลงพื้นที่สมุทรสาคร ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”
รายงานพิเศษ ปฏิรูปงานด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เน้นการสร้างคนดี สังคมคุณธรรม
โครงการปกป้องสถาบันและการปรองดอง
โครงการประสานพลังประชารัฐ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
กกต.พิษณุโลก เปิดตัวหมู่บ้านสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม เป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยไม่ขายเสียง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode