ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "รอยไทยไอเดีย" ของ บริษัท ศศิวารัย กรุ๊ป จำกัด ความยาว ๒ นาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 26
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "โลจิสติกส์ก้าวไกลไปกับ ทาทา" ของ บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 29
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการสด "อนาคตเมืองไทย" ของ บริษัท จีทีอาร์ มัลติมีเดีย จำกัด ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 46
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการสด "อนาคตเมืองไทย" ของ บริษัท จีทีอาร์ มัลติมีเดีย จำกัด ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 46
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "เคียงบ่าเคียงไหล่" ของ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 42
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "เคียงบ่าเคียงไหล่" ของ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 50
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "เคียงบ่าเคียงไหล่" ของ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 51
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "เคียงบ่าเคียงไหล่" ของ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 33
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองประชาชน" ของ บริษัท หนึ่งในแผ่นดินสยาม จำกัด ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 40
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองประชาชน" ของ บริษัท หนึ่งในแผ่นดินสยาม จำกัด ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 27
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "คุ้มครองผู้่บริโภค คุ้มครองประชาชน" ของ บริษัท หนึ่งในแผ่นดินสยาม จำกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 40
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศเทปรายการ "คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองประชาชน" ของ บริษัท หนึ่งในแผ่นดินสยาม จำกัด ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 45
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สื่อกลาง ทางหลวง" ของ บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 49
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สื่อกลาง ทางหลวง" ของ บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 42
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สื่อกลาง ทางหลวง" ของ บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 49
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สื่อกลาง ทางหลวง" ของ บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 44
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "หน้าต่างสุขภาพ" ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ความยาว ๒ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 32
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "หน้าต่างสุขภาพ" ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ความยาว ๒ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 38
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "หน้าต่างสุขภาพ" ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ความยาว ๒ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 28
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "หน้าต่างสุขภาพ" ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ความยาว ๒ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 30

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7